Dacă te afli în punctul în care faci toate demersurile pentru a-ți construi casa, sigur te-ai lovit de termeni de specialitate pe care încă nu-i înțelegi pe deplin. DTAC este cu siguranță unul dintre ei.

Specialiștii din domeniul proiectării și construcțiilor folosesc adesea termeni ce pot „încurca” clienții. Și e normal, dacă am cunoaște toți definițiile exacte, n-am mai avea nevoie de profesioniști cărora să le delegăm aceste spețe. 🙂 Echipa proiectcase.ro este aici pentru tine ca întotdeauna, în încercarea de a-ți clarifica toate nelămuririle pe care le ai în legătură cu domeniul nostru de specialitate. 🙂

Așadar, iată seria de termeni cei mai utilizați cu care ar trebui să te famliarizezi odată ce ai decis să-ți construiești o casă și să apelezi la profesioninști pentru proiect și autorizări.

DTAC:  Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire

DTAC se referă la proiectul întocmit de o echipă de proiectanți, arhitecți, ingineri de rezistență și de instalații în baza căreia primăria sau consiliul judetean pe raza careia/caruia se realizează construcția emite autorizația de construcție. Așadar, DTAC conține:

  • Arhitectura: memoriu tehnic, deviz estimativ, calculul coeficientului de izolare termică, plan de încadrare în zonă, plan de situație, planurile tuturor nivelurilor.
  • Rezistența: memoriu tehnic, planul fundațiilor, referat de verificare pentru exigența de verificare.
  • Pentru consolidări și intervenții asupra unor construcții existente este necesară întocmirea unei expertize tehnice.
  • Instalații: memorii tehnice, schemele coloanelor instalațiilor sanitare și termice, schema tabloului electric general.

Trebuie să știi că DTAC-ul este insuficent pentru construirea unei locuințe. Această documentație are unicul scop de a descrie în mare conformarea viitoarei construcții, astfel încât autoritățile să poată elibera autorizația de construcție. Practic, DTAC-ul nu garantează că viitoarea construcție va fi sigură, ci doar ca ea respectă un set minimal de reguli. În fapt, DTAC-ul nu folosește construirii, acesta fiind rolul Proiectului Tehnic.

De asemenea, conform legii, cel puțin în ceea ce privește casele, DTAC-ul trebuie să fie un extras din Proiectul Tehnic!